26.8.2014

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Summunity Oy (Y-tunnus: 25867591)

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Tero Lipponen
Sähköposti: tero.lipponen [at] summis.fi

Rekisterin nimi

Summis.fi -verkkopalvelun asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Summunity Oy:n omistaman summis.fi -verkkosivuston asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden ostojen ja myyntien arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös osapuolien välisen kaupankäynnin tilastoimiseen muun muassa myyntituottojen tilittämistä varten. Tietoja voidaan käyttää Summunity Oy:n toiminnan kehittämiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Summunity Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Summunity Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Rekisteriä voidaan säilyttää yhteistyökumppanin palvelimilla teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Summunity Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Summunity Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Summunity Oy:n yhteyssähköpostiin, info [at] summis.fi.

Asiakas voi halutessaan pyytää häntä koskevien henkilötietojen saamista nähtäville ja haluttaessa poistamista rekisteristä. Pyyntö osoitetaan yllä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • nimi
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • käyttäjätunnus ja salasana
 • laskutus- ja maksutiedot
 • tuote- ja tilaustiedot
 • myyjän myyntitiedot
 • materiaalien arvostelut
 • yhteydenotot
 • käyttäjän antamat luvat, suostumukset ja kiellot
 • palvelun käyttöä koskevat tekniset lokitiedot
 • muut käyttäjän suostumuksella erikseen kerätyt tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteinä ovat Summis.fi -verkkopalvelussa käyttäjän itse syöttämät tiedot, käyttäjän valtuuttamien sosiaalisen median palveluiden tuottamat tiedot sekä järjestelmän tallentamat, palvelun käyttöön liittyvät tekniset lokitiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Verkkokaupan maksunvälitystä varten tilauksen yhteydessä annetut tiedot luovutetaan maksuliikennettä hoitavalle Stripe:lle. Stripen sopimusehdot: https://stripe.com/fi/legal

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Stripe-maksupalvelu saattaa käsitellä tietoja myös EU:n tai ETA:n ulkopuolella sijaitsevilla alustoilla. Stripen yksityisyydensuojatiedot: https://stripe.com/fi/privacy.

Muita kuin maksuliikenteen järjestämistä varten kerättäviä tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää ylläpitäjän oikeuksia Summunity Oy:n käyttämälle palvelimelle. Nämä oikeudet on annettu vain tietyille nimetyille henkilöille, joiden työnkuvaan tietojen käsittely liittyy.