24.3.2014

Kauppa- ja toimitusehdot

Näissä ehdoissa määräätään Summis.fi – Opiskelumateriaalin markkinapaikassa (jäljempänä ”Palvelu”) tehdyn tilauksen ostajan (jäljempänä ”Ostaja”) ja sähköisen materiaalin (jäljempänä “Materiaali”) tuottaneen henkilön (jäljempänä “Materiaalintuottaja”) välisestä kaupasta. Palvelussa Materiaalintuottaja antaa NoteStore Oy:lle (jäljempänä “Palveluntarjoaja”) oikeudet asettaa Materiaalin myytäväksi Palvelussa ja hoitaa myyntiin liittyvää maksuliikennettä Ostajan ja Materiaalintuottajan välillä. Vastineeksi tästä Palvuntarjoaja perii Materiaalintuottajalta provision.

1 Kaupan osapuolet ja palveluntarjoajan rooli

Palvelussa tehdyn kaupan osapuolina ovat Ostaja ja Materiaalintuottaja. Ostaja voi tutustua Materiaalintuottajan tietoihin Palvelussa sekä halutessaan ottaa yhteyttä Materiaalintuottajaan Palvelun välityksellä.

Palveluntarjoajan tavoitteena on auttaa opiskelijoita opinnoissaan tarjoamalla mahdollisuuden opintoja helpottavan materiaalin levittämiselle.

Palveluntarjoaja ei ole osapuolena Materiaalintuottajan ja Ostajan välisessä kaupassa, eikä vastaa Materiaalintuottajan tarjoaman materiaalin sisällöstä, siinä mahdollisesti esitetyistä kannanotoista tai niihin sisältyvien tietojen oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja ei ole myöskään vastuussa siitä, miten Palvelusta ostettua materiaalia käytetään. Palveluntarjoaja kuitenkin korostaa, että plagiointi ja tenttivilppi ovat aina epärehellistä toimintaa, eikä palveluntarjoaja kannusta tällaiseen toimintaan.

Palveluntarjoaja ei ole velvollinen selvittämään mahdollisia Materiaalintuottajan ja Ostajan välisiä erimielisyyksiä, mutta voi asian tarpeelliseksi nähdessään toimia sovittelevana osapuolena riitatilanteissa.

2 Ostajan henkilötiedot

Tilausta varten Ostajan on luovutettava Palvelussa pyydetyt henkilötiedot. Väärien henkilötietojen antaminen on ehdottomasti kielletty. Henkilötietoja käytetään maksunvälitykseen, josta vastaa maksupalvelu Stripe. Tiedot välitetään myös Materiaalintuottajalle.

3 Rekisteröityminen

Materiaalien ostaminen palvelusta ei edellytä rekisteröitymistä. Ostajalla on kuitenkin mahdollisuus rekisteröityä palveluun, jolloin hän voi ladata ostamiaan materiaaleja suoraan palvelunkautta sekä halutessaan alkaa toimia itse Materiaalintuottajana.

4 Maksaminen

Maksaminen tapahtuu korttimaksuna Stripe-maksupalvelun avulla. Maksaessasi hyväksyt Stripe-maksupalvelun sopimusehdot. Sopimusehdot ovat luettavissa osoitteessa https://stripe.com/fi/legal.

5 Materiaalin myyntihinta

Materiaalin myyntihinta on se hinta, joka on näkyvillä Palvelussa ja jonka Materiaalintuottaja on määritellyt ladatessaan Materiaalin Palveluun. Ostajalle ei koidu kaupasta muita kustannuksia myyntihinnan lisäksi.

6 Materiaalin toimitus

Maksun suorittamisen jälkeen materiaali toimitetaan Ostajalle sähköpostitse tämän antamaan sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröityneet käyttäjät voivat lisäksi ladata ostamiaan materiaaleja suoraan Palvelusta.

7 Materiaalin käyttöoikeus

Ostaessaan materiaalin Palvelusta, Ostaja saa materiaaliin käyttöoikeuden. Käyttöoikeuden perusteella Ostaja saa tulostaa materiaalin omaan käyttöönsä sekä tallentaa materiaalin omistamiinsa laitteisiin omaa käyttöään varten. Ostajalla ei ole oikeutta asettaa materiaalia muiden saataville eikä valmistaa materiaalista kappaleita muiden henkilöiden käyttöön.

Edellisen estämättä Materiaalintuottaja voi halutessaan materiaalin kuvauksen yhteydessä antaa laajemmat oikeudet materiaaliin.

8 Palvelun toiminta

Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Palvelun ollessa suljettu mahdollisten teknisten ongelmien takia, Palveluntarjoaja pyrkii parhaansa mukaan saamaan Palvelun takaisin toimintaan, ongelman laajuuteen ja olosuhteisiin suhteutettuna kohtuullisessa ajassa.

9 Muutokset palvelussa

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista olennaisista muutoksista ja katkoksista etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.

10 Muutokset kauppa- ja toimitusehtoihin

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä kauppa- ja toimitusehtoja. Ehtojen muuttamisesta tiedotetaan rekisteröityneitä käyttäjiä Palvelun välityksellä, sähköpostilla tai muualla Palveluntarjoajan sopivaksi katsomalla tavalla. Muutokset asetuvat voimaan heti ilmoituksesta tai Palveluntarjoajan ilmoittamana myöhempänä ajankohtana. Mikäli käyttäjä ei hyväksy muutoksia sopimusehtoihin, tulee hänen ilmoittaa tästä Palveluntarjoalle sähköpostitse sopimuksen irtisanomiseksi.

11 Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Palveluun ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Ostajan ja Materiaalintuottajien väliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan riita Pirkanmaan käräjäoikeudessa.